Tournament selection

Sort according to

Federation: Yemen (YEM)

Flag YEM
No.TournamentLast update
1Al Mahra Open 2018 6 Hours 16 Min.
2"Şah Klub" Bilik Gününə həsr olunmuş 3-cü dərəcə təsnifat turniri (06-10 Sentyabr 2018) 27 Days 9 Hours
3... 228 Days 12 Hours
4Qrup birinciliyi - TMQ-4 278 Days 15 Hours
53 nömrəli RİOEUGİŞM - Qrup birinciliyi - TMQ-4 (2) 327 Days 15 Hours
6Yeni Sezon - Qrup birinciliyi - TMQ-4 423 Days 14 Hours
7Qualified Hadhramout Open Chess Championship for Republic Championship 1473 Days 10 Hours
8Alakbari 2nd Open Chess Championship - Hadhramout 1613 Days 5 Hours
9Chess League Championship for First Division Sanaa from 2014/05/06 to 2014/05/12 1673 Days 15 Hours
10Kamran International Championship 1969 Days 14 Hours
11Arab Chess CH U12 OPEN 2180 Days 13 Hours
12Arab Chess CH U16 OPEN 2180 Days 14 Hours
13Arab Chess CH U20 OPEN 2180 Days 14 Hours
14Arab Chess CH U12G 2180 Days 14 Hours
15Arab Chess CH U16 Girls 2180 Days 14 Hours
16Arab Indv. Chess CH U8 Open 2180 Days 15 Hours
17Arab Indv. Chess CH U8 Girls 2180 Days 15 Hours
18Arab Chess CH U10 Girls 2180 Days 15 Hours
19Arab Indv. Chess CH U10 Open 2180 Days 15 Hours
20Arab Indv. Chess CH U20 Girls 2180 Days 15 Hours
21Arab Chess CH U18 OPEN 2180 Days 15 Hours
22Arab Chess CH U14 OPEN 2180 Days 16 Hours
23Arab Chess CH U14 Girls 2181 Days 11 Hours
24Arab Indv. Chess CH U18 Girls 2181 Days 11 Hours
25Arab Chess CH U20 OPEN 2183 Days 10 Hours
26Error 2493 Days 14 Hours
2712th Arab Clubs Championship 2010 (55969) 2912 Days 9 Hours
28AL Saleh 9th International Open - 2010 3104 Days 18 Hours
29ZAR 3336 Days 20 Hours
30Al Saleh 8th Open Chess 2009 3440 Days 11 Hours
31Zone 3.1 (Women) Chess Championship 2009 3449 Days 6 Hours
32Zone 3.1 (Men) Chess Championship 2009 3449 Days 6 Hours
33Zoen 3.1 (Men) Chess Championship 2009 3452 Days 7 Hours
34Zoen 3.1 (Women) Chess Championship 2009 3452 Days 7 Hours
354th Arab Ladies Championship.2008 3792 Days 13 Hours
367th Al Saleh International Open - 2008 3792 Days 17 Hours
37Arab Man tourmemen th17 open 25-31/12/2007 3991 Days 14 Hours
383rd GCC Chess Teams Championship 3-8/Sep/2007 ; Doha - Qatar 4032 Days 14 Hours
39Asian Zone 3.1 Championship - Women 4068 Days 14 Hours
40Asian Zone 3.1 Championship - MEN 4068 Days 14 Hours
413rd GCC Teams Chess Championship - 2007 4110 Days 13 Hours
42Al Saleh 6th International Chess Championship - 2007 4120 Days 9 Hours