Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN PHONG TRÀO 1 Hours 21 Min.
2GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN NÂNG CAO 1 Hours 24 Min.
3GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U13 1 Hours 29 Min.
4GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U11 1 Hours 31 Min.
5GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U10 1 Hours 35 Min.
6GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U09 1 Hours 36 Min.
7GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U08 1 Hours 39 Min.
8GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U07 1 Hours 43 Min.
9GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U06 1 Hours 45 Min.
10Giải cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai 4 Hours 33 Min.
11GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 BLITZ 5 Hours 14 Min.
12GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 RAPID 5 Hours 15 Min.
13GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 RAPID 5 Hours 37 Min.
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 BLITZ 5 Hours 37 Min.
15GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 BLITZ 5 Hours 38 Min.
16GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 RAPID 6 Hours 13 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 BLITZ 6 Hours 25 Min.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 RAPID 7 Hours 9 Min.
19GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 BLITZ 7 Hours 9 Min.
20GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 RAPID 7 Hours 11 Min.
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN RAPID 7 Hours 13 Min.
22GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN BLITZ 7 Hours 13 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 Hours 34 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8 Hours 25 Min.
25GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 11 10 Hours 47 Min.
26GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 9 10 Hours 49 Min.
27GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NAM 6 10 Hours 50 Min.
28GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 15 12 Hours 25 Min.
29GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 13 12 Hours 26 Min.
30GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 11 12 Hours 26 Min.
31GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 7 12 Hours 26 Min.
32GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 15 12 Hours 27 Min.
33GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 13 12 Hours 27 Min.
34GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 7 12 Hours 28 Min.
35GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 6 12 Hours 28 Min.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 1 Days 13 Hours
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 PARENTS RAPID 2 Days 12 Hours
38Giải cờ nhanh nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - Triều Khúc tháng 5 năm 2018 3 Days 4 Hours
39Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U11 và U15 3 Days 8 Hours
40Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U10 3 Days 8 Hours
41Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U9 3 Days 8 Hours
42Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U8 3 Days 8 Hours
43Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U7 3 Days 8 Hours
44Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U6 3 Days 8 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 7 3 Days 9 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG OPEN 3 Days 9 Hours
47GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM NỮ 15 3 Days 9 Hours
48GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 11 3 Days 10 Hours
49GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 9 3 Days 10 Hours
50GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 11 3 Days 10 Hours